ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА XXIV ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "СЕВЕРНЯШКА КИТКА"

Място на провеждане:
Салонът на НЧ "Братство-1884" гр. Павликени
15 и 16 Юни 2019 г.

15.06.2019г. 
ЧАС: УЧАСТНИК И ИЗПЪЛНЕНИЕ ВРЕМЕТРАЕНЕ (МИНУТИ)
1 10:00 НЧ "Братство - 1884"  Павликени 
Женски народен хор
худ.р-л Борислав Димитров
-  Добруджа на хляб мирише
- Ой моме, моме
съпровод - народен оркестър "Павликени"
певчевски състави - обработен фолклор
6
2 10:07 НЧ "Братство - 1884"  Павликени 
Божидар Димитров Илиев
худ.р-л Борислав Димитров
-  Димитър дума Тодорки
- Тодоро, Тодорке
съпровод - народен оркестър "Павликени"
индивидуален изпълнител - народно пеене под 16 години
6
3 10:14 НЧ "Братство - 1884"  Павликени 
Дарина Костадинова Костова
худ.р-л Борислав Димитров
-  Стояновата майчица
- Огреяла месечинка
съпровод - народен оркестър "Павликени"
индивидуален изпълнител - народно пеене под 16 години
6
4 10:21 НЧ "Братство - 1884"  Павликени 
Елка Петрова Ангелова
худ.р-л Борислав Димитров
-  Засвирила медна свирка
- Стъпил Добри
съпровод - народен оркестър "Павликени"
индивидуален изпълнител - народно пеене под 16 години
6
5 10:28 Мишел Ивайлова Петкова
-  Овчари чукат кърмило
- Брей Иване луд гидио
съпровод - народен оркестър "Павликени"
индивидуален изпълнител - народно пеене над 16 години
6
6 10:35 НЧ "Съзнателност-1899" с.Овча Могила
Женска певчевска група
худ.р-л Борислав Димитров
- Неда вода наливала
-Седнала е Мара
съпровод Борислав Димитров
Певчевски състави-обработен фолклор над 16 години
6
7 10:42 НЧ "Съзнателност-1899" с.Овча Могила
Смесена певчевска група
худ.р-л Борислав Димитров
- Я изляз изляз момкова майка
-През гора вървяха
съпровод Борислав Димитров
Певчевски състави-обработен фолклор над 16 години
6
8 10:49 НЧ "Съзнателност-1899" с.Овча Могила
Мъжка певчевска група
худ.р-л Борислав Димитров
- Баба винце пила
-Како Николинке
съпровод Борислав Димитров
Певчевски състави-обработен фолклор над 16 години
6
9 10:56 НЧ "Напредък-1887" с.Дъскот
Народен хор
худ.р-л Борислав Димитров
- Ой Вело Вело
-Моме Петрано хубаво
съпровод акордеон Борислав Димитров
певчески състави обработен фолклор над 16 години 
6
10 11:03 НЧ "Бачо Киро-1869"гр.Б.Черква
Виктория Кирилова Иванова
 худ.р-л Живка Денчева
- Зажени се млад Младен
-Научила се Тодора
Индивидуален изпълнител народно пеене над 16 години
6
11 11:10 НЧ "Бачо Киро-1869"гр.Б.Черква
ДВГАФ "От извора"
 худ.р-л Живка Денчева
- Учи, гъди майно льо
-Лазарски песни от Бяла Черква
певчевски състави автентични изпълнения под 16 години
6
12 11:17 НЧ "Зора - 1887" с. Горна Липница
Вокална група "Росен здравец"
худ. Ръководител Марийка Палова
- Автентична песен №1
-Автентична песен №2
певчевски състави автентични изпълнения над 16 години
6
13 11:24 НЧ "Зора - 1887" с. Горна Липница
ГАФ "По липнишки"
худ. Ръководител Марийка Палова
- Народен обичай - поливки
съпровод гъдулка
обреди и обичай фолклорни практики над 16 години
15
14 11:40 НЧ "Изгрев-1927" с.Кулина вода общ.Белене
Група "Китка"
худ. ръководител Стефка Шанколова
- Прочу се Ангел търговец
- Като седиш Недо, Недке 
6
15 11:47 НЧ "Зора-1872" гр.Габрово кв.Нова Махала
ДТС "Новомахленчета"
худ.ръководител Христо Колев
- Надиграване в шоплука
- Джиновско хоро
съпровод сингбек
танцови състави и клубове за обработен фолклор под 16 години
8
16 11:56 НЧ "Зора-1872" гр.Габрово кв.Нова Махала
Детска вокална група  "Новомахленчета"
худ.ръководител Боряна Христова
- Мятало Ленче ябълка
- Чушката люта
съпровод сингбек
певчески състави за обработен фолклор под 16 години
6
17 12:03 НЧ "Светлина-Царевец-1927" с. Царевец
ГАФ "Фолклорен извор"
худ.ръководител Цветана Йорданова
- Юнак върви през горица
- Мъри Тодоро
певчевски състави автентични изпълнения над 16 години
6
18 12:10 НЧ "Отец Паисий - 1948" с. Богданци обл.Силистра
Фолклорна група "Богданка"
худ.ръководител Пламен Калчев
-  Мъри Яно Янчице
-Тръгнала ми е Милица
съпровод акордеон
Певчески състави автентични изпълнения над 16 години
6
19 12:17 НЧ "Доростол-1874" гр.Силистра
ФГ "Добруджа"                                      
худ. Ръководител Пламен Калчев
- Тодорка на стол седеше
- Георги Дена виком вика
съпровод акордеон
певчески състави автентични изпълнения над 16 години 
6
20 12:24 НЧ "Доростол-1874" гр.Силистра
ФГ "Добруджа"                                      
худ. Ръководител Пламен Калчев
- Сборенка
- Дьортаяк
-Добруджански опас
съпровод акордеон
Танцови състави и клубове за автентичен фолклор над 16 години 
8
21 12:33 НЧ "Доростол-1874" гр.Силистра
Руси Стефанов                           
худ. Ръководител Пламен Калчев
- Есен се заесенява
- Малки моми добруджанки
съпровод акордеон
Индивидуален изпълнител народно пеене над 16 години 
6
22 12:40 Трио "Сребърка " с.Сребърна
худ.р-л Димитрина Симова
- Добруджански роден край
- Слънце грее
съпровод сингбек
народно пеене над 16 години
6
23 12:47 НЧ "Съзнание-1897" с.Згалево обл.Плевен
ФГ  "Згалевска китка" / худ. Ръководител Йордан Лазаров
- Калино Радо
- Слънце грее
  съпровод акардеон                                                                                         певчевски състави обработен фолклор над 16 години 
6
24 12:54 НЧ "Напредък-1884"гр.Килифарево
ФГ "Гайтани" худ. Ръководител Д-р Делян Василев Пенчев
- Отдолу идат тумба ергени
- Димка бели бело платно
- Славей ми пее
съпровод акордеон
певчески състави обработен фолклор над 16 
6
25 13:01 НЧ "Напредък-1884"гр.Килифарево
Квартет "Килифарево"худ. Ръководител Д-р Делян Василев Пенчев
- Отдолу идат
съпровод акордеон
певчески състави обработен фолклор над 16 
6
  13:08 НАГРАЖДАВАНЕ И ПОЧИВКА 60
26 14:08 НЧ "Доростол-1874" гр.Силистра
ФГ "Добруджа"                                      
худ. Ръководител Пламен Калчев
- Обичай - Еньов ден
Обреди обичаи и фолклорни практики 
15
27 14:24 НЧ " Развитие - 1874" гр. Велики Преслав
Женска фолклорна група "Болярка"/ худ. Ръководител Венелин Борисов
- Тръгнала ми е бела ми Рада
- Дона на порти седеше
съпровод акордеон
певчески състави обработен фолклор над 16 години 
6
28 14:31 НЧ " Развитие - 1874" гр. Велики Преслав
Добринка Димитрова Велинова/ худ. Ръководител Венелин Борисов
- Забрави си Марко аляното конче
- Бяла Стана
съпровод акордеон
индивидуални изпълнители народно пеене над 16 години 
6
29 14:38 НЧ " Развитие - 1874" гр. Велики Преслав
Пенка Миланова/ худ. Ръководител Венелин Борисов
- Стоян на Станка думаше
- Ой та тебе Кольо
съпровод акордеон
индивидуални изпълнители народно пеене над 16 години  
6
30 14:45 НЧ " Развитие - 1874" гр. Велики Преслав
Детска формация "Здравец"/ худ. Ръководител Валентина Янкова
- Зън зън Ганке ле
- Залюбих си мамо комшийче
съпровод синбек
певчевски състави автентично изпълнение под 16 години 
6
31 14:52 НЧ " Развитие - 1874" гр. Велики Преслав
Силвия Ивайлова Григорова/ худ. Ръководител Валентина Янкова
- Седнала е бяла Неда
- Кольо на Тинка думаше
съпровод синбек
индивидуални изпълнители народно пеене под 16 години  
6
32 14:59 НЧ " Развитие - 1874" гр. Велики Преслав
Антон Доромиров Георгиев/ худ. Ръководител Валентина Янкова
- Любе първо любе
- Дядо дерменджийко
съпровод синбек
индивидуални изпълнители народно пеене под 16 години  
6
33 15:06 НЧ " Развитие - 1874" гр. Велики Преслав
Димитър Иванов Иванов/ худ. Ръководител Валентина Янкова
- Що не ме ожениш мале
- Недо льо пазаркиньо льо
съпровод синбек
индивидуални изпълнители народно пеене под 16 години  
6
34 15:13 НЧ "Заря-1883" с.Долна липница
Женска фолклорна група "Росна китка" худ. Ръководител Петър Петров
- Мъри Стояно ле либе ле
- Димитър Рада думаше
съпровод Петър Петров
певчески състави обработен фолклор над 16 години
6
35 15:20 НЧ "Заря-1883" с.Долна липница
Иванка Серафимова Асенова худ. Ръководител Петър Петров
- Рано ранила Петранка
- Що е радост
съпровод Петър Петров
индивидуален изпълнител народно пеене над 16 години
6
36 15:27 НЧ "Заря-1883" с.Долна липница
Йорданка Борисова Дечева худ. Ръководител Петър Петров
- Снощи се вдигна юсбаши
- Димитър дума Тодорки
съпровод Петър Петров
индивидуален изпълнител народно пеене над 16 години
6
37 15:34 НЧ "Просвета-1898" с. Страхилово
Кера Костова
 -Жениш на стара майко
-Една е Стана
съпровод Петър Петров
народно пеене над 16 години 
6
38 15:41 НЧ "Просвета-1898" с. Страхилово
Женска фолклорна група "Северняшка китка" худ.р-л Кера Костова
 -Китка от северняшки песни
съпровод Петър Петров
певчевски състави обработен фолклор над 16 години 
6
39 15:48 НЧ "Съгласие-1891" с. Осенец , общ. Разград
ГИФ "Калинка" худ.р-л Станчо Станчев
- Никола дума на рада
- Пусто белило и червило
- Път ми се падна Тодоро
- Снощи си либе замръкнах
съпровод гъдулка
автентични изпълнения над 16 години 
6
40 15:55 СУ "Сава Доброплодни" гр.Шумен
Славея Яворова Младенова худ. Ръководител Янка Димитрова
-Абре Димитре
- Кавал свири
съпровод синбек
народно пеене под 16 години
6
41 16:02 НЧ "Христо Ботев-1927" с.Ширково общ. Две могили
"Ширковска китка" худ. Ръководител Атанаска Дончева
-Мама Драгана спираше
- Тръгнала е Ганка
- Залюбил Георги буля си
автентични изпълнения
6
42 16:09 НЧ "Наука-1902" с. Враниловци
ФГ "Вранилчанки" худ.р-л Мария Петкова
- Китка габровски песни
съпровод акордеон Петьо Драшков
автентични изпълнения над 16 години 
6
43 16:16 НЧ "Наука-1902" с. Враниловци
Дует Мария Петкова и Теодора Томова худ.р-л Мария Петкова
- Отиде момко в ливаде
съпровод акордеон Петьо Драшков
народно пеене над 16 години 
6
44 16:23 НЧ "Постоянство-2012"с.Армените
ФГ "Арменските баби" худ.р-л Мария Петкова
- Мър Латино мър Латинке
- На кому се дремка дреме
съпровод акордеон Петьо Драшков
автентични изпълнения над 16 години 
6
45 16:30 НЧ "Искра-Летница-1997" гр.Летница
Певчевска група "Искри от вечноста "   худ. Ръководител Теменужка Маринова
-
На гурбет отидох
- Раде ле бяло кайрачко
- Припаднала е тъмна мъгла

съпровод акордеон
обрабоен фолклор над 16 години 
6
46 16:37 НЧ "Искра-Летница-1997" гр.Летница
Клуб за народни танци "Искра" худ. Ръководител Кристиан Костов
- Арканул
- Дайчово
съпровод синбек
танцови състави и клубове за обрабоен фолклор над 16 години 
8
47 16:46 НЧ "Асен Златаров-1872" гр.Шумен
ГАФ "Изворна"
худ. Ръководител Миглена Борисова
-Обичай "Сляпа неделя"
обреди обичаи и фолклорни практики над  16 години
15
48 17:02 НЧ "Съгласие-1895" с. Стежерово
Ива Николаева Иванова
худ. Ръководител Христинка Василева
-Седнало е Джоре
- Две Ради
Съпровод тамбура
индивидуални изпълнители народно пеене и инструменталисти  под  16 години
6
49 17:09 с.Бутово
Руска Боянова Стоянова
- Какво се е хоро извило
- Седянка се кладеше
индивидуални изпълнители народно пеене над 16 години
6
50 17:16 НЧ "Асен Златаров-1872" гр.Шумен
ГАФ "Изворна"
худ. Ръководител Миглена Борисова
-Петър на Славка думаше
- Залюби Раде либоник
- Дели Бою
автентични изпълнения над  16 години
6
51 17:23 Методи Апостолов Янков гр.Левски
- Заспала е баба Дора
народно пеене над 16 години
6
52 17:30 НЧ "Филип Станиславов-1903" с.Ореш общ.Свищов
Мария Кирилова худ.р-л Ирина Йозова
- Росни ми росни росице
съпровод синбек
народно пеене над 16 години
4
53 17:35 НЧ "Филип Станиславов-1903" с.Ореш общ.Свищов
Камелия Кирилова худ.р-л Ирина Йозова
- Рума мома
съпровод синбек
народно пеене под 16 години
4
54 17:40 НЧ "Филип Станиславов-1903" с.Ореш общ.Свищов
Хоротека "Хоп-троп" худ.р-л Иван Ганев
- Северняшка адаптация
- Дунавски танц
съпровод синбек
танцови състави и клубове за обработен фолклор над 16 години
8
55 17:49 НЧ "Филип Станиславов-1903" с.Ореш общ.Свищов
ДВГ "Медени звънчета" худ.р-л Ирина Йозова
- Залюбила малка мома
- Чие е това момиче
съпровод синбек
обработен фолклор под 16 години
6
  17:56 НАГРАЖДАВАНЕ  
16.06.2019
ЧАС: УЧАСТНИК И ИЗПЪЛНЕНИЕ ВРЕМЕТРАЕНЕ (МИНУТИ)
56 10:00 НЧ "Съзнание-1894" с.Асеновци общ.Левски
Камерна фолклорна формация "Асеновски Славеи"
худ. Ръководител Петранка Стефанова
- Хороводна китка "На мегдана"
- Засвирили са Дойне
съпровод народен оркестър
обработен фолклор под 16 години 
6
57 10:07 НЧ "Съзнание-1894" с.Асеновци общ.Левски
Радослав Александров Иванов
худ. Ръководител Петранка Стефанова
- Снощи седенки кладохме
- Недо ле Недке
съпровод народен оркестър
народно пеене под 16 години 
6
58 10:14 НЧ "Съзнание-1894" с.Асеновци общ.Левски
Шазие Руменова Живкова
худ. Ръководител Петранка Стефанова
- Лиляно Лилянчице
- Заградил е дюлгер Добри
съпровод народен оркестър
народно пеене над 16 години 
6
59 10:21 НЧ "Съзнание-1894" с.Асеновци общ.Левски
Симона Ивайлова Стефанова
худ. Ръководител Петранка Стефанова
- китка ти падна Дено
- Мър Гергано
съпровод народен оркестър
народно пеене под 16 години 
6
60 10:28 НЧ "Съзнание-1894" с.Асеновци общ.Левски
ЖФГ "Осъмски ритми"
худ. Ръководител Петранка Стефанова
-Разсърди се бела Яна
- Тънка сливка
съпровод народен оркестър
обработен фолклор над 16 години 
6
61 10:35 НЧ "Пробуждане-1896" с. Джулюница
Клуб "Палитра" худ. Ръководител Марияна Антонова
- Арканул
- Пазарджишка копаница
съпровод синбек ?
Танцови състави и клубове за автентичен и изворен фолклор 
8
62 10:44 НЧ "Трудолюбие-1907" с.Вардим
Танцова формация "Шарения"худ. Ръководител Ели Иванова
- Игри на Дунава
- Слънце над шуплука
съпровод синбек ?
Обработен фолклор  над 16 години 
8
63 10:53 НЧ "Трудолюбие-1907" с.Вардим
Женска вокална група "Орехова вейка" худ. Ръководител Евгения Христова
- Ходила Дойна за вода
- Дафинка платно тъчеше
съпровод гъдулка
Обработен фолклор  над 16 години 
6
64 11:00 НЧ "Развитие - 1872" с.Горско сливово общ.Летница
ЖФГ "Горска китка" худ. Ръководител Веско Самуилов
- Иван на ела думаше
- тръгнал момко
съпровод акордеон
обработен фолклор над 16 години 
6
65 11:07 НЧ "Развитие-1870" гр.Севлиево
Александра Страхилова Страшилова худ. Ръководител Цветина Маринова
- Лено Ленче
- Мъри Тодоро невярна
съпровод акордеон - Александър Михайлов
народно пеене под 16 години 
6
66 11:14 Център за традиционни и модерни изкуства гр.Велико Търново
Виктор Марианов Генчев худ. Ръководител Мая Страшилова
- Заблеяло ми аганце
- Събрали ми са отбрали
съпровод акордеон - Александър Михайлов
народно пеене индивидуални изпълнители под 16 години 
6
67 11:21 Център за традиционни и модерни изкуства гр.Велико Търново
Йоана Евгениева Лазарова худ. Ръководител Мая Страшилова
- Станьо перчем реше
- Шари мома
съпровод акордеон Александър Михайлов
народно пеене индивидуални изпълнители под 16 години 
6
68 11:28 НЧ"Селска любов-1872" с.Недан
Гюргена Димитрова, худ.р-л  Александър Михайлов
-Ах тази Гинка
-Димитър Диляна дума
съпровод акордеон - Александър Михайлов
индивидуални изпълнители автентичен фолклор над 16 години 
6
69 11:35 НЧ"Селска любов-1872" с.Недан
Смесена фолклорна група, худ.р-л  Александър  Михайлов
-Галям галям
-Весела компания
съпровод акордеон - Александър Михайлов
обробатен фолклор над 16 години 
6
70 11:42 НЧ"Селска любов-1872" с.Недан
Иван Петков, худ.р-л директор Михайлов
-Ясен месец
-Тодю лелин Тодю
съпровод акордеон - Александър Михайлов
индивидуалнин изпълнители автентичен фолклор над 16 години 
6
71 11:49 НЧ "Развитие-1931" с.Рибарица общ.Тетевен
Женска певчевска група "Планински звуци" худ. Ръководител Виктория Стефанова
- Стефан Тодори думаше
- Невено моме
съпровод синбек
автентични изпълнения над 16 години 
6
72 11:56 НЧ "Развитие-1931" с.Рибарица общ.Тетевен
ДФФ "Сборенчета" худ. Ръководител Виктория Стефанова
- Неда вода налива
- Омиле ми Ягодо
съпровод синбек
автентични изпълнения под 16 години
6
73 12:03 НЧ "Христо Ботев-1894" с.Гостилица общ.Дряново
Минка Димитрова и Славчо Димков
- Едно дете имало
съпровод акордеон
народно пеене  над 16 години 
4
74 12:08 НЧ "Христо Ботев-1894" с.Гостилица общ.Дряново
Дешка Лафчиева
- Каква е нива буйлия
индивидуални изпълнители  над 16 години 
4
75 12:13 НЧ "Христо Ботев-1894" с.Гостилица общ.Дряново
Група за изборен фолклор худ.р-л Мария Йонова
- Ранилай радка
- Голяма се сватба вдигна
съпровод акордеон
автентични изпълнения  над 16 години 
6
76 12:20 НЧ "Добра надежда-1896" с.Караисен общ.Павликени
Състав за изворен фолклор худ.р-л Бисерка Данева
- Народен обичай "Шеванка"
обреди обичаи фолклорни практики над 16 години
15
77 12:36 НЧ "Просвета-1927" с.Аспарухово общ.Левски
Танцов състав "Звездици"
худ. Ръководител Зорница Костова
 -Джиновски танц
- Кюстендилска ръченица
съпровод синбек
танцови състави и клубове за обработен фолклор под 16 години 
8
78 12:45 НЧ "Просвета-1927" с.Аспарухово общ.Левски
Детски фолклорен квартет "Славейче"
худ. Ръководител Зорница Костова
 -Залюбила малка мома
-Цъфнало му цвете шарено
съпровод синбек
обработен фолклор под 16 години 
6
79 12:52 НАГРАЖДАВАНЕ И ПОЧИВКА 60
80 13:52 НЧ "Надежда-1902" с.Полско пъдарево общ.Нова загора
Певчевска група "Селски хубавелки"
худ. Ръководител Младен Савов
 - Китка от песни
съпровод гадулка и тъпан
Автентични изпълнения над 16 години 
6
81 13:59 НЧ "Надежда-1902" с.Полско пъдарево общ.Нова загора
Донка Георгиева
худ. Ръководител Младен Савов
 - Фолклорни практики
Обреди обичаи и фолклорни практики над 16 години 
6
82 14:06 ККП "Нове" гр.Свищов
Фолклорна група "Чучулига"
худ. Ръководител Петър Михайлов
 - Мама Георги думаше
- Отишла е малка мома
съпровод Петър Михайлов
6
83 14:13 НЧ "Просвета-1895" с.Топчии общ.Разград
Група за изворен капански фолклор худ.р-л Марийка Илиева
 - Изкачил ми съй млад Стоян
- Яно Янгелино
- Мойто любе иди
автентични изпълнения над 16 години 
6
84 14:20 НЧ "Просвета-1895" с.Топчии общ.Разград
Група за изворен капански фолклор худ.р-л Марийка Илиева
 - Обичай "Пеперуда и Герман"
обичаи обреди и фолклорни практики над 16 години
15
85 14:36 НЧ "Просвета-1895" с.Топчии общ.Разград
Танцова формация "Топчийски искри" худ.р-л Милена Дончева
 - Арапойна
- Прескачанка
- Капанска поуръщанка
- Ръченица
съпровод синбек
танцови състави и клубове за автентичен фолклор над 16 години 
8
86 14:45 НЧ "Никола Вапцаров-1919" с.Божурлук общ.Левски
ФГ "Божур"  худ. Рък. Петър Михайлов
- Станке ле треперужке ле
-Мамина Пена
- Почукахме потропахме
съпровод акордеон
обработен фолклор над 16 години 
6
87 14:52 НЧ "Просвета-1907" с.Бръшляница общ.Плевен
ГАФ "Фолклорен извор"
  худ. Рък. Надка Томова
- Я иди ми мамо поискай
-Райна мома хубавица
- Три кози паса
автентични изпълнения над 16 години 
6
88 14:59 София Стефанова Иванова гр.Варна
  худ. Рък. Арсений Арсов
- Я разтурай Цвето моме магиите
съпровод синбек
обработен фолклор под 16 години 
4
89 15:04 НЧ "Орач-Паскалевец-1898" с.Паскалевец
ПГ "Детелина"  худ. Рък. Петър Петров
- Събрали се мамо
-Тръгнал ми е млад юнак
съпровод акордеон Петър Петров
автентични изпълнения над 16 години 
6
90 15:11 НЧ "Паисий Хилендарски-2001" гр. Славяново
ДТС "Славянци"
  худ. Рък. Мая Личева
-Пайдушко хоро
- Детски северняшки танц
съпровод синбек
танцови състави и клубове за обработен фолклор под 16 години 
8
91 15:20 НЧ "Развитие-1895" с.Сломер
ФГ "Славамир"
худ. Ръководител Йордан Йорданов
- Недо ле Димовице ле
- Давай ме мила мамо
съпровод акордеон
певчевски състави над 16 години 
6
92 15:26 Христина Георгиева Веселинова гр.Левски
  худ. Рък. Румен Льоцканов
-Мъри Златунке
- Богдан на мама думаше
съпровод гъдулка
народно пеене под 16 години 
6
93 15:33 НЧ "Зора-1881" с.Стамболово
ЖВГ за обработен фолклор
  худ. Рък. Пенка Йорданова
-Кой ти купи Вело
- Пенка на чердак седеше
съпровод маестро Пенка Йорданова
обработен фолклор над 16 години 
6
94 15:40 НЧ "Съединение-1870" с.Михалци
ЖВГ "Млади сърца"
  худ. Рък. Пенка Йорданова
- Мама Стоене думаше
- Легнала мома заспала
съпровод акордеон
обработен фолклор над 16 години 
6
95 15:47 Клуб на пенсионера "Здравец" с.Климентово общ.Полски Тръмбеш
ФФ "Пролетни ритми"
  худ. Рък. Атанас Атанасов
- Носи Неда студена вода
-Катаринке матаринке
съпровод акордеон тъпан
обработен фолклор над 16 години 
6
96 15:54 НЧ "Просвета Лозен-1906" с.Лозен общ.Стражица
ПГ "Детелини"
  худ. Рък. Янка Христова
-Давай ме мила мамо
-Изгряла месечинка
- Недо Недке
автентични изпълнения над 16 години 
6
97 16:01 НЧ "Братство - 1884"  Павликени 
Клуб за фолклорни хора и танци "Извор"
худ.р-л  Петя Петрова
-  Разработка на Варимезово хоро
-  Фурла
съпровод - синбек
танцови състави и клубове  над 16 години 
8
  16:10 НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА