XXV ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„СЕВЕРНЯШКА КИТКА”

18.06.2022 г.

 

Час

участник и изпълнение

Времетраене

 

10:00

Откриване на празника – Народен оркестър „Павликени” със солистка Десислава Дукова.

Приветствие

0.15

1.

10:15

Женски народен хор при НЧ „Братство – 1884” – гр. Павликени.

- „Засвирили са, Дойне”

- „Юнак Георги”

0.06

2.

10:21

Детски танцов състав „Приключенци”, НЧ „Напредък – 1869” – гр. Горна Оряховица

- „Ръченица”

- „Шопски танц”

0.10

3.

10:31

Румена Петрова Кънчева, НЧ „Братство – 1884” – гр. Павликени

- „Леле, свашке”

- „Снощи седенки кладохме”

0.04

4.

10:35

Мира Русинова, НЧ „Зора – 1872” – гр. Габрово

- „Тъмен се облак зададе”

- „Замръкнала хубава Яна”

0.06

5.

10:41

Мария Генова, НЧ „Братство – 1884” – гр. Павликени

- „Иван на Радка думаше”

- „Овчарче чобанче”

0.05

6.

10:46

Камерен състав към ДТС „Новомахленчета”, НЧ „Зора – 1872” – гр. Габрово

- „Северняшка сюита”

0.05

7.

10:51

Танцов състав „Огнени сърца”, НЧ „Народна просвета – 1908” – с. Смоляновци

- Автентични северняшки хора – „Вланя”, „Въртешка” и „Ситната по старешки”

0.08

8.

10:59

Божидар Илиев, НЧ „Братство – 1884” – гр. Павликени

- „Иван Димитро думаше”

- „Стефан мама си думаше”

0.06

9,

11:05

Диана Димитри Делуди, НЧ „Зора – 1872” – гр. Габрово

- „Йовино хоро”

- „Бистришко хоро”

0.06

10.

11:11

Дарина Костова, НЧ „Братство – 1884” – гр. Павликени

- „Засвирили са кавале”

- „Засврила й медна свирка”

0.04

11.

11:15

Славейко Цветанов Славчов, НЧ „Народна просвета – 1908” – с. Смоляновци

- „Северняшка китка” – мелодии

0.06

12.

11:21

Женска фолклорна група „Златаришка китка”, НЧ „Развитие – 1885” – гр. Златарица

- Северняшка китка

- „Заспала е Дамянка”

0.06

13.

11:27

Елка Петрова Ангелова, НЧ „Братство – 1884” – гр. Павликени

- „Изпровикна се Стоянка”

- „Велко си Рада залиби”

0.05

14.

11:32

ТФ „Вито хоро”, НЧ „Климент Браницки – 1900” – гр. Славяново

- „Момински танц”

- Дайчово хоро

0.08

15.

11:40

ГАФ „Росна китка”, Пенсионерски клуб – гр. Севлиево

- „Мама Георги дума”

- „Гледал ми Добри, пасал ми”

- „Петко на Рада пръстен даде”

О.06

16.

11:46

ФГ „Куленски напеви”, НЧ „Отец Паисий – 2008” – гр. Враца

- „Тръгнала мома да жъне”

- „Калинчице”

0.06

17.

11:52

Вокална група за народни песни „Авлига”, НЧ „Климент Браницки – 1900” – гр. Славяново

- „Изгряло е ясно слънце”

- „Пиле славей”

0.05

18.

11:57

Огнян Бориславов, НЧ „Отец Паисий – 2008” – гр. Враца

- „Ръченица”

- „Хоро”

0.05

19.

12:02

ГАОФ, НЧ „Надежда 1941” – с. Видно

- „Малка мома цвете брала”

- „Рано ранила хубава Яна”

0.06

20.

12:08

Анита Томова, НЧ „Наука 1902” – с. Враниловци

- „Алтън Яно буренчице”

0.03

21.

12:11

Александра Асенова, НЧ „Отец Паисий – 2008” – гр. Враца

- „Любе, любе”

0.04

22.

12:15

Дамска вокална група при НЧ „Просвета – 1915” – гр. Мизия

- „Доне, Доне”

- „Мома Тодоро”

- „Бре Иване”

0.06

23.

12:21

Група за автентичен фолклор „Латника”, НЧ „Пробуда – 1923” – с. Долна Студена

- „Я дай ми, бульо”

- „Снощи се седянка кладеше”

0.05

24.

12:26

Танцов състав при НЧ „Просвета – 1915” – гр. Мизия

- „Букьовска сюита”

- „Стамена”

0.08

25.

12:34

Група за народни песни „Настроение”, ОУ „Христо Ботев” – с. Добромирка

- „Мари, Райне, била ли си Рача”

- „У Станкини има, мамо”

0.06

26.

12:40

Мерал Ибриамова Салиева, НЧ „Пеньо Пенев – 1895” – с. Добромирка

- „Засвирили са, Дойне”

- „Сади Рада”

0.06

 

12:46

Резултати от класиране и връчване на наградите

0.15

27.

13:01

Фолклорна група „Настроение”, НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873 г.” – гр. Летница

- „Яно, моме Яно”

- „Аз нали ти рекох, Лучко”

0.06

28.

13:07

Фолклорна група „Гайтани”, НЧ „Напредък 1884” – гр. Килифарево

- „Вземи ме, Пенке”

- „Русо льо, мома хубава” – обработка Петър Льондев

0.05

29.

13:12

Дует „Иванови”, НЧ „Напредък 1884” – гр. Килифарево

- „Цъфтело е ружа в градина”

- „Снощи те видох, Маре”

0.05

31.

13:17

Фолклорна група „Арменските баби”, НЧ „Постоянство 2012” – с. Армените

- „На Янка се дремка дреме”

- „Славей пее”

0.06

32.

13:23

Женска певческа група „Борисовски славеи”, НЧ „Христо Ботев 1914” – с. Борисово

- „Аз искам, мамо”

- „Откога, мило либе”

0.06

33.

13:29

Детски танцов съства „Искрица”, НЧ „Изгрев – 1929” – с. Опанец

- Лазарски танц

- Северняшки танц

0.08

34.

13:37

Фолклорна група „Вранилчанки”, НЧ „Наука 1902” – с. Враниловци

- „Мър Латино”

- „Снощи седенки кладохме”

0.06

35.

13:43

ДФГ „Искрица”, НЧ „Изгрев – 1929” – с. Опанец

- „Пустото лудо и младо”

- „Рипни Калинке”

0.06

36.

13:49

Певческа група „Богдан Крачунов”, НЧ „Просвета – 1906 г. – с. Дойренци

- „Стано, Станке”

- „Наклала Янка седянка”

0.06

37.

13:55

Вокална група „Ставерчанка”, НЧ „Васил Левски 1898” – с. Ставерци

- „Айде, завила се”, обр. Добри Христов

- „Прочула се Неранза”, обр. Иван Вълев

0.05

38.

14:00

ФГа „Дълбокдолско ехо”, НЧ „Напредък – 1900 г.” – с. Дълбок дол

- „Отишла е малка мома”

- „Залюби Кольо две моми”

0.05

39.

14:05

Дует „Веселие”, НЧ „Пробуда 1925 г.” – с. Шереметя

- „Алтън бяла Борянчице”

- „Сън сънувах, син бял зюмбюл”

0.06

40.

14:11

Станимир Иванов, НЧ „Пробуда 1925 г.” – с. Шереметя

- „Засвирили ми са, Дойне ле”

0.03

41.

14:14

Женска фолклорна група, НЧ „Васил Левски – 1900” – с. Горна Росица

- „Рано ранила Петкана”

- „Иван на Гана думаше”

0.06

42.

14:20

Мъжка фолклорна група, НЧ „Васил Левски – 1900” – с. Горна Росица

- „Мари моме”

- „Станала е Яна рано”

0.06

43.

14:26

ФГ „Ганчовските снахи”, НЧ „Денчо Славов – 1900” – с. Ганчовец

- „Мела й мома”

- „Стояновата майчица”

0.05

44.

14:31

Рая Георгиева, НЧ „Развитие – 1895 г.” – с. Салманово

- „Запяло е пъстро пиле”

- „Митличице, китчице”

0.06

45.

14:37

Василена Василева, НЧ „Развитие – 1895 г.” – с. Салманово

- „Хубава Рада”

- „Петър Румяна думаше”

0.06

46.

14:43

КНХ „Ороигралец”, НЧ „Денчо Славов – 1900” – с. Ганчовец

- Китка български хора

0.08

47.

14:51

Тея Ангелова Михайлова, НЧ „Съзнание 1894” – с. Асеновци

- „Сън ми краде черни очи”

- „Юрдан на Радка думаше”

0.06

48.

14:57

ЖФГ „Осъмски ритми”, НЧ „Съзнание 1894” – с. Асеновци

- „Стефан мама си думаше”

- „Ходила Дойна за вода”

0.06

49.

15:03

Никол Иванова, НЧ „Развитие – 1895 г.” – с. Салманово

- „Овчари чукат”

- „Снощи отидох мър, како Радо”

0.06

50.

15:09

Дует Габриела и Рая Георгиеви, НЧ „Развитие – 1895 г.” – с. Салманово

- „Стоян на Гана продума”

- „Бюлбюли пеят, мамо”

0.06

51.

15:15

ФГ „Здравец”, НЧ „Ради Фичев 1896 г.” – с. Вишовград

- „Мари Станко, бяла Стано”

- „Ожени ме, мамо”

0.06

 

15:21

Резултати от класиране и връчване на наградите

0.15

52.

15:36

Вокална група „Бодър дух”, НЧ „Пробуда 1927” – с. Дренов

- „Изгреяла месечинка”

- „Полегнала Гергана”

- „Една мома”

0.06

53.

15:42

Женска вокална група за обработен фолклор, НЧ „Зора – Стамбололо – 1881” – с. Стамболово

- „Какво се е хоро извило”

- „Що е радост”

0.06

53.

15:48

Колчо Маринов, НЧ „Зора – Стамболово – 1881” – с. Стамболово

- Народни ритми – изпълнение на гъдулка

0.06

54.

15:54

Руска Боянова Стоянова, с. Бутово

- „Пиленце пее”

- „Иван на Милка думаше”

0.06

55.

16:00

Ансамбъл „Учиндолчета”, НЧ „Бъдеще – 1927” – с. Тодорово

- „Шарена гайда” – песен

- „Замръкнала е хубава Яна” – песен

- „Ръченица” – танц

0.10

56.

16:10

Детско-юношески танцов състав „Бохотчанчета”, НЧ „Христо Ботев 1927 – Бохот” – с. Бохот

- „Шопска сюита”

0.06

57.

16:16

ДТС „Гайтанче”, НЧ „Възраждане – 1908” – с. Българско Сливово

- Китка местни автентични хора

0.08

58.

16:24

Радостина Русева, НЧ „Възраждане – 1908” – с. Българско Сливово

- „Овчар свири”

- „В село дюлгери дойдоха”

0.06

59.

16:30

Гергана Борисова, НЧ „Възраждане – 1908” – с. Българско Сливово

- „Ой, чобан, чобан”

- „Мър Гергано”

0.06

60.

16:36

Женска певческа група, НЧ „Възраждане – 1908” – с. Българско Сливово

- „Слънце грее”

- „Яно, Ангелино”

0.06

61.

16:42

Мъжка певческа група, НЧ „Възраждане – 1908” – с. Българско Сливово

- „Млад юнак”

- „Темна е мъгла”

0.06

62.

16:48

Деница Банкова, НЧ „Възраждане – 1908” – с. Българско Сливово

- „Рекох ти, Цоне”

- „Слънчице мило мамино”

0.06

63.

16:54

Клуб за народи танци, НЧ „Възраждане – 1908” – с. Българско Сливово

- Пролетен танц „Лазарки”

0.07

 

17:01

Резултати от класиране и връчване на наградите